Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heerhugowaard

Heerhugowaard

52,9%sociaal-cultureel
43,7%ecologisch
47,6%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie50,1%
37,0%Politieke participatie54,6%
56,9%Woonomgeving65,1%
48,8%Veiligheid43,2%
50,1%Onderwijs57,6%
29,6%Gezondheid60,6%
56,1%Kunst en cultuur33,3%
37,6%Economische participatie58,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
50,1%Maatschappelijke participatieA
54,6%Politieke participatieB
65,1%WoonomgevingC
43,2%VeiligheidD
57,6%OnderwijsE
60,6%GezondheidF
33,3%Kunst en cultuurG
58,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem59,3%
56,3%Water35,9%
37,8%Afval en grondstoffen30,2%
36,3%Energie49,3%
30,7%Natuur en landschap24,9%
45,9%Hinder en calamiteiten42,4%
54,1%Lucht63,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
59,3%BodemA
35,9%WaterB
30,2%Afval en grondstoffenC
49,3%EnergieD
24,9%Natuur en landschapE
42,4%Hinder en calamiteitenF
63,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen42,8%
37,1%Arbeid50,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid46,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,0%
30,2%Kennis44,8%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
42,8%ConcurrentievermogenA
50,1%ArbeidB
46,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,8%KennisE