Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heiloo

Heiloo

58,1%sociaal-cultureel
53,2%ecologisch
48,5%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie59,4%
37,0%Politieke participatie65,0%
56,9%Woonomgeving52,9%
48,8%Veiligheid52,6%
50,1%Onderwijs72,4%
29,6%Gezondheid61,1%
56,1%Kunst en cultuur45,6%
37,6%Economische participatie55,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
59,4%Maatschappelijke participatieA
65,0%Politieke participatieB
52,9%WoonomgevingC
52,6%VeiligheidD
72,4%OnderwijsE
61,1%GezondheidF
45,6%Kunst en cultuurG
55,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem63,4%
56,3%Water40,9%
37,8%Afval en grondstoffen43,5%
36,3%Energie42,0%
30,7%Natuur en landschap72,2%
45,9%Hinder en calamiteiten46,3%
54,1%Lucht64,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
63,4%BodemA
40,9%WaterB
43,5%Afval en grondstoffenC
42,0%EnergieD
72,2%Natuur en landschapE
46,3%Hinder en calamiteitenF
64,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen35,6%
37,1%Arbeid43,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid56,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,2%
30,2%Kennis46,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
35,6%ConcurrentievermogenA
43,6%ArbeidB
56,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,4%KennisE