Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Den Helder

Den Helder

45,8%sociaal-cultureel
49,9%ecologisch
42,3%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie44,5%
37,0%Politieke participatie41,1%
56,9%Woonomgeving58,5%
48,8%Veiligheid39,0%
50,1%Onderwijs45,3%
29,6%Gezondheid44,4%
56,1%Kunst en cultuur52,4%
37,6%Economische participatie41,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
44,5%Maatschappelijke participatieA
41,1%Politieke participatieB
58,5%WoonomgevingC
39,0%VeiligheidD
45,3%OnderwijsE
44,4%GezondheidF
52,4%Kunst en cultuurG
41,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,4%
56,3%Water37,0%
37,8%Afval en grondstoffen36,7%
36,3%Energie44,1%
30,7%Natuur en landschap63,1%
45,9%Hinder en calamiteiten53,7%
54,1%Lucht61,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
53,4%BodemA
37,0%WaterB
36,7%Afval en grondstoffenC
44,1%EnergieD
63,1%Natuur en landschapE
53,7%Hinder en calamiteitenF
61,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen43,0%
37,1%Arbeid41,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid48,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,1%
30,2%Kennis23,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
43,0%ConcurrentievermogenA
41,2%ArbeidB
48,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
23,1%KennisE