Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hilversum

Hilversum

53,6%sociaal-cultureel
55,2%ecologisch
52,0%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie38,4%
37,0%Politieke participatie64,5%
56,9%Woonomgeving61,6%
48,8%Veiligheid40,2%
50,1%Onderwijs64,0%
29,6%Gezondheid54,8%
56,1%Kunst en cultuur72,9%
37,6%Economische participatie32,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
38,4%Maatschappelijke participatieA
64,5%Politieke participatieB
61,6%WoonomgevingC
40,2%VeiligheidD
64,0%OnderwijsE
54,8%GezondheidF
72,9%Kunst en cultuurG
32,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem37,5%
56,3%Water64,1%
37,8%Afval en grondstoffen40,2%
36,3%Energie44,4%
30,7%Natuur en landschap82,9%
45,9%Hinder en calamiteiten54,1%
54,1%Lucht63,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
37,5%BodemA
64,1%WaterB
40,2%Afval en grondstoffenC
44,4%EnergieD
82,9%Natuur en landschapE
54,1%Hinder en calamiteitenF
63,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,8%
37,1%Arbeid52,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid60,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden34,1%
30,2%Kennis63,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,8%ConcurrentievermogenA
52,2%ArbeidB
60,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
34,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
63,3%KennisE