Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Langedijk

Langedijk

57,7%sociaal-cultureel
47,5%ecologisch
49,7%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie61,3%
37,0%Politieke participatie62,1%
56,9%Woonomgeving56,4%
48,8%Veiligheid56,7%
50,1%Onderwijs62,5%
29,6%Gezondheid64,8%
56,1%Kunst en cultuur41,7%
37,6%Economische participatie56,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
61,3%Maatschappelijke participatieA
62,1%Politieke participatieB
56,4%WoonomgevingC
56,7%VeiligheidD
62,5%OnderwijsE
64,8%GezondheidF
41,7%Kunst en cultuurG
56,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem61,8%
56,3%Water36,2%
37,8%Afval en grondstoffen44,2%
36,3%Energie41,9%
30,7%Natuur en landschap34,9%
45,9%Hinder en calamiteiten47,6%
54,1%Lucht66,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
61,8%BodemA
36,2%WaterB
44,2%Afval en grondstoffenC
41,9%EnergieD
34,9%Natuur en landschapE
47,6%Hinder en calamiteitenF
66,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen46,6%
37,1%Arbeid48,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid45,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,8%
30,2%Kennis42,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
46,6%ConcurrentievermogenA
48,7%ArbeidB
45,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,2%KennisE