Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Medemblik

Medemblik

54,7%sociaal-cultureel
49,0%ecologisch
48,0%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie55,0%
37,0%Politieke participatie54,8%
56,9%Woonomgeving58,8%
48,8%Veiligheid54,8%
50,1%Onderwijs53,5%
29,6%Gezondheid58,6%
56,1%Kunst en cultuur39,5%
37,6%Economische participatie62,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
55,0%Maatschappelijke participatieA
54,8%Politieke participatieB
58,8%WoonomgevingC
54,8%VeiligheidD
53,5%OnderwijsE
58,6%GezondheidF
39,5%Kunst en cultuurG
62,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem68,8%
56,3%Water52,4%
37,8%Afval en grondstoffen49,4%
36,3%Energie31,2%
30,7%Natuur en landschap24,4%
45,9%Hinder en calamiteiten69,1%
54,1%Lucht47,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
68,8%BodemA
52,4%WaterB
49,4%Afval en grondstoffenC
31,2%EnergieD
24,4%Natuur en landschapE
69,1%Hinder en calamiteitenF
47,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen59,2%
37,1%Arbeid48,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid36,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,0%
30,2%Kennis31,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
59,2%ConcurrentievermogenA
48,7%ArbeidB
36,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
31,2%KennisE