Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oostzaan

Oostzaan

53,3%sociaal-cultureel
54,6%ecologisch
49,7%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie49,8%
37,0%Politieke participatie66,9%
56,9%Woonomgeving55,4%
48,8%Veiligheid51,8%
50,1%Onderwijs56,3%
29,6%Gezondheid58,7%
56,1%Kunst en cultuur31,8%
37,6%Economische participatie55,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
49,8%Maatschappelijke participatieA
66,9%Politieke participatieB
55,4%WoonomgevingC
51,8%VeiligheidD
56,3%OnderwijsE
58,7%GezondheidF
31,8%Kunst en cultuurG
55,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem63,5%
56,3%Water46,1%
37,8%Afval en grondstoffen42,5%
36,3%Energie39,9%
30,7%Natuur en landschap79,7%
45,9%Hinder en calamiteiten58,5%
54,1%Lucht51,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
63,5%BodemA
46,1%WaterB
42,5%Afval en grondstoffenC
39,9%EnergieD
79,7%Natuur en landschapE
58,5%Hinder en calamiteitenF
51,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen66,5%
37,1%Arbeid51,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid37,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden44,5%
30,2%Kennis48,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
66,5%ConcurrentievermogenA
51,8%ArbeidB
37,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
44,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,5%KennisE