Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Opmeer

Opmeer

54,5%sociaal-cultureel
51,3%ecologisch
50,0%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie56,9%
37,0%Politieke participatie56,8%
56,9%Woonomgeving50,2%
48,8%Veiligheid61,0%
50,1%Onderwijs52,0%
29,6%Gezondheid59,5%
56,1%Kunst en cultuur30,8%
37,6%Economische participatie68,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
56,9%Maatschappelijke participatieA
56,8%Politieke participatieB
50,2%WoonomgevingC
61,0%VeiligheidD
52,0%OnderwijsE
59,5%GezondheidF
30,8%Kunst en cultuurG
68,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem75,8%
56,3%Water50,8%
37,8%Afval en grondstoffen51,3%
36,3%Energie37,4%
30,7%Natuur en landschap21,6%
45,9%Hinder en calamiteiten72,3%
54,1%Lucht49,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
75,8%BodemA
50,8%WaterB
51,3%Afval en grondstoffenC
37,4%EnergieD
21,6%Natuur en landschapE
72,3%Hinder en calamiteitenF
49,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen54,2%
37,1%Arbeid52,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid49,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,1%
30,2%Kennis32,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
54,2%ConcurrentievermogenA
52,9%ArbeidB
49,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,1%KennisE