Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Ouder-Amstel

Ouder-Amstel

54,4%sociaal-cultureel
44,9%ecologisch
60,0%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie52,4%
37,0%Politieke participatie68,7%
56,9%Woonomgeving54,0%
48,8%Veiligheid40,7%
50,1%Onderwijs61,1%
29,6%Gezondheid63,1%
56,1%Kunst en cultuur48,2%
37,6%Economische participatie47,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
52,4%Maatschappelijke participatieA
68,7%Politieke participatieB
54,0%WoonomgevingC
40,7%VeiligheidD
61,1%OnderwijsE
63,1%GezondheidF
48,2%Kunst en cultuurG
47,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem54,5%
56,3%Water45,5%
37,8%Afval en grondstoffen36,7%
36,3%Energie45,9%
30,7%Natuur en landschap58,7%
45,9%Hinder en calamiteiten41,3%
54,1%Lucht32,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
54,5%BodemA
45,5%WaterB
36,7%Afval en grondstoffenC
45,9%EnergieD
58,7%Natuur en landschapE
41,3%Hinder en calamiteitenF
32,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen61,1%
37,1%Arbeid60,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid49,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,9%
30,2%Kennis62,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
61,1%ConcurrentievermogenA
60,5%ArbeidB
49,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
62,3%KennisE