Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Purmerend

Purmerend

46,7%sociaal-cultureel
52,2%ecologisch
50,3%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie33,1%
37,0%Politieke participatie38,8%
56,9%Woonomgeving65,5%
48,8%Veiligheid46,2%
50,1%Onderwijs53,1%
29,6%Gezondheid48,8%
56,1%Kunst en cultuur41,3%
37,6%Economische participatie46,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
33,1%Maatschappelijke participatieA
38,8%Politieke participatieB
65,5%WoonomgevingC
46,2%VeiligheidD
53,1%OnderwijsE
48,8%GezondheidF
41,3%Kunst en cultuurG
46,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem54,4%
56,3%Water43,5%
37,8%Afval en grondstoffen30,4%
36,3%Energie58,4%
30,7%Natuur en landschap66,8%
45,9%Hinder en calamiteiten41,1%
54,1%Lucht71,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
54,4%BodemA
43,5%WaterB
30,4%Afval en grondstoffenC
58,4%EnergieD
66,8%Natuur en landschapE
41,1%Hinder en calamiteitenF
71,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen56,1%
37,1%Arbeid44,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid43,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,9%
30,2%Kennis43,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
56,1%ConcurrentievermogenA
44,1%ArbeidB
43,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,3%KennisE