Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Schagen

Schagen

53,6%sociaal-cultureel
51,2%ecologisch
50,7%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie53,3%
37,0%Politieke participatie55,2%
56,9%Woonomgeving62,3%
48,8%Veiligheid53,1%
50,1%Onderwijs49,7%
29,6%Gezondheid62,3%
56,1%Kunst en cultuur29,7%
37,6%Economische participatie63,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
53,3%Maatschappelijke participatieA
55,2%Politieke participatieB
62,3%WoonomgevingC
53,1%VeiligheidD
49,7%OnderwijsE
62,3%GezondheidF
29,7%Kunst en cultuurG
63,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem75,8%
56,3%Water40,7%
37,8%Afval en grondstoffen48,3%
36,3%Energie37,3%
30,7%Natuur en landschap36,9%
45,9%Hinder en calamiteiten68,8%
54,1%Lucht50,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
75,8%BodemA
40,7%WaterB
48,3%Afval en grondstoffenC
37,3%EnergieD
36,9%Natuur en landschapE
68,8%Hinder en calamiteitenF
50,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,6%
37,1%Arbeid47,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid45,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
30,2%Kennis55,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,6%ConcurrentievermogenA
47,9%ArbeidB
45,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
55,5%KennisE