Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Texel

Texel

51,4%sociaal-cultureel
58,4%ecologisch
44,4%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie47,7%
37,0%Politieke participatie60,9%
56,9%Woonomgeving49,8%
48,8%Veiligheid52,4%
50,1%Onderwijs41,5%
29,6%Gezondheid55,3%
56,1%Kunst en cultuur46,2%
37,6%Economische participatie57,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
47,7%Maatschappelijke participatieA
60,9%Politieke participatieB
49,8%WoonomgevingC
52,4%VeiligheidD
41,5%OnderwijsE
55,3%GezondheidF
46,2%Kunst en cultuurG
57,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem86,2%
56,3%Water66,2%
37,8%Afval en grondstoffen41,3%
36,3%Energie29,8%
30,7%Natuur en landschap55,8%
45,9%Hinder en calamiteiten90,9%
54,1%Lucht38,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
86,2%BodemA
66,2%WaterB
41,3%Afval en grondstoffenC
29,8%EnergieD
55,8%Natuur en landschapE
90,9%Hinder en calamiteitenF
38,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,9%
37,1%Arbeid48,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid35,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,3%
30,2%Kennis41,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,9%ConcurrentievermogenA
48,1%ArbeidB
35,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,9%KennisE