Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Uitgeest

Uitgeest

57,4%sociaal-cultureel
48,4%ecologisch
43,3%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie46,8%
37,0%Politieke participatie63,7%
56,9%Woonomgeving62,9%
48,8%Veiligheid55,4%
50,1%Onderwijs59,9%
29,6%Gezondheid64,3%
56,1%Kunst en cultuur37,2%
37,6%Economische participatie69,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
46,8%Maatschappelijke participatieA
63,7%Politieke participatieB
62,9%WoonomgevingC
55,4%VeiligheidD
59,9%OnderwijsE
64,3%GezondheidF
37,2%Kunst en cultuurG
69,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem66,0%
56,3%Water46,7%
37,8%Afval en grondstoffen34,5%
36,3%Energie42,5%
30,7%Natuur en landschap44,9%
45,9%Hinder en calamiteiten59,1%
54,1%Lucht45,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
66,0%BodemA
46,7%WaterB
34,5%Afval en grondstoffenC
42,5%EnergieD
44,9%Natuur en landschapE
59,1%Hinder en calamiteitenF
45,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen41,8%
37,1%Arbeid55,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden27,7%
30,2%Kennis49,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
41,8%ConcurrentievermogenA
55,4%ArbeidB
42,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
27,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,7%KennisE