Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Uithoorn

Uithoorn

52,4%sociaal-cultureel
40,7%ecologisch
53,3%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie49,3%
37,0%Politieke participatie63,5%
56,9%Woonomgeving53,2%
48,8%Veiligheid58,4%
50,1%Onderwijs57,6%
29,6%Gezondheid59,0%
56,1%Kunst en cultuur28,3%
37,6%Economische participatie49,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
49,3%Maatschappelijke participatieA
63,5%Politieke participatieB
53,2%WoonomgevingC
58,4%VeiligheidD
57,6%OnderwijsE
59,0%GezondheidF
28,3%Kunst en cultuurG
49,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem50,8%
56,3%Water48,9%
37,8%Afval en grondstoffen32,8%
36,3%Energie32,5%
30,7%Natuur en landschap24,2%
45,9%Hinder en calamiteiten35,3%
54,1%Lucht60,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
50,8%BodemA
48,9%WaterB
32,8%Afval en grondstoffenC
32,5%EnergieD
24,2%Natuur en landschapE
35,3%Hinder en calamiteitenF
60,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen58,1%
37,1%Arbeid54,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid47,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,4%
30,2%Kennis56,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
58,1%ConcurrentievermogenA
54,3%ArbeidB
47,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
56,9%KennisE