Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Velsen

Velsen

49,2%sociaal-cultureel
42,0%ecologisch
54,3%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie48,6%
37,0%Politieke participatie48,4%
56,9%Woonomgeving56,4%
48,8%Veiligheid42,9%
50,1%Onderwijs60,0%
29,6%Gezondheid54,1%
56,1%Kunst en cultuur44,5%
37,6%Economische participatie38,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
48,6%Maatschappelijke participatieA
48,4%Politieke participatieB
56,4%WoonomgevingC
42,9%VeiligheidD
60,0%OnderwijsE
54,1%GezondheidF
44,5%Kunst en cultuurG
38,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem50,5%
56,3%Water47,5%
37,8%Afval en grondstoffen27,6%
36,3%Energie32,1%
30,7%Natuur en landschap77,4%
45,9%Hinder en calamiteiten31,9%
54,1%Lucht27,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
50,5%BodemA
47,5%WaterB
27,6%Afval en grondstoffenC
32,1%EnergieD
77,4%Natuur en landschapE
31,9%Hinder en calamiteitenF
27,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen58,1%
37,1%Arbeid52,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid40,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,2%
30,2%Kennis50,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
58,1%ConcurrentievermogenA
52,6%ArbeidB
40,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,9%KennisE