Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Weesp

Weesp

58,0%sociaal-cultureel
48,7%ecologisch
48,3%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie46,0%
37,0%Politieke participatie61,4%
56,9%Woonomgeving68,0%
48,8%Veiligheid53,3%
50,1%Onderwijs66,4%
29,6%Gezondheid56,9%
56,1%Kunst en cultuur74,2%
37,6%Economische participatie37,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
46,0%Maatschappelijke participatieA
61,4%Politieke participatieB
68,0%WoonomgevingC
53,3%VeiligheidD
66,4%OnderwijsE
56,9%GezondheidF
74,2%Kunst en cultuurG
37,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,3%
56,3%Water63,5%
37,8%Afval en grondstoffen39,9%
36,3%Energie37,3%
30,7%Natuur en landschap46,5%
45,9%Hinder en calamiteiten46,9%
54,1%Lucht53,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
53,3%BodemA
63,5%WaterB
39,9%Afval en grondstoffenC
37,3%EnergieD
46,5%Natuur en landschapE
46,9%Hinder en calamiteitenF
53,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen46,7%
37,1%Arbeid48,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid47,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden32,7%
30,2%Kennis66,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
46,7%ConcurrentievermogenA
48,3%ArbeidB
47,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
32,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
66,3%KennisE