Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zandvoort

Zandvoort

47,4%sociaal-cultureel
61,5%ecologisch
45,6%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie42,7%
37,0%Politieke participatie60,6%
56,9%Woonomgeving63,3%
48,8%Veiligheid34,4%
50,1%Onderwijs55,8%
29,6%Gezondheid43,1%
56,1%Kunst en cultuur50,3%
37,6%Economische participatie29,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
42,7%Maatschappelijke participatieA
60,6%Politieke participatieB
63,3%WoonomgevingC
34,4%VeiligheidD
55,8%OnderwijsE
43,1%GezondheidF
50,3%Kunst en cultuurG
29,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem70,4%
56,3%Water60,0%
37,8%Afval en grondstoffen35,0%
36,3%Energie33,7%
30,7%Natuur en landschap89,9%
45,9%Hinder en calamiteiten70,9%
54,1%Lucht70,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
70,4%BodemA
60,0%WaterB
35,0%Afval en grondstoffenC
33,7%EnergieD
89,9%Natuur en landschapE
70,9%Hinder en calamiteitenF
70,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen43,3%
37,1%Arbeid34,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid48,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden67,9%
30,2%Kennis33,8%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
43,3%ConcurrentievermogenA
34,1%ArbeidB
48,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
67,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,8%KennisE