Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zaanstad

Zaanstad

48,9%sociaal-cultureel
44,6%ecologisch
50,3%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie38,3%
37,0%Politieke participatie57,1%
56,9%Woonomgeving58,4%
48,8%Veiligheid43,6%
50,1%Onderwijs59,2%
29,6%Gezondheid46,7%
56,1%Kunst en cultuur47,5%
37,6%Economische participatie40,7%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
38,3%Maatschappelijke participatieA
57,1%Politieke participatieB
58,4%WoonomgevingC
43,6%VeiligheidD
59,2%OnderwijsE
46,7%GezondheidF
47,5%Kunst en cultuurG
40,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem32,4%
56,3%Water59,2%
37,8%Afval en grondstoffen33,1%
36,3%Energie37,6%
30,7%Natuur en landschap54,9%
45,9%Hinder en calamiteiten39,2%
54,1%Lucht55,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
32,4%BodemA
59,2%WaterB
33,1%Afval en grondstoffenC
37,6%EnergieD
54,9%Natuur en landschapE
39,2%Hinder en calamiteitenF
55,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen54,6%
37,1%Arbeid45,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid47,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
30,2%Kennis42,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
54,6%ConcurrentievermogenA
45,7%ArbeidB
47,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,9%KennisE