Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

51,7%sociaal-cultureel
46,1%ecologisch
49,3%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie50,4%
37,0%Politieke participatie63,2%
56,9%Woonomgeving58,6%
48,8%Veiligheid47,8%
50,1%Onderwijs57,6%
29,6%Gezondheid50,9%
56,1%Kunst en cultuur36,7%
37,6%Economische participatie48,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
50,4%Maatschappelijke participatieA
63,2%Politieke participatieB
58,6%WoonomgevingC
47,8%VeiligheidD
57,6%OnderwijsE
50,9%GezondheidF
36,7%Kunst en cultuurG
48,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem39,9%
56,3%Water57,1%
37,8%Afval en grondstoffen38,2%
36,3%Energie48,8%
30,7%Natuur en landschap37,2%
45,9%Hinder en calamiteiten41,2%
54,1%Lucht60,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
39,9%BodemA
57,1%WaterB
38,2%Afval en grondstoffenC
48,8%EnergieD
37,2%Natuur en landschapE
41,2%Hinder en calamiteitenF
60,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen45,8%
37,1%Arbeid54,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid51,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,4%
30,2%Kennis48,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
45,8%ConcurrentievermogenA
54,5%ArbeidB
51,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,3%KennisE