Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Barendrecht

Barendrecht

47,5%sociaal-cultureel
44,4%ecologisch
48,3%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie34,8%
37,0%Politieke participatie50,3%
56,9%Woonomgeving50,1%
48,8%Veiligheid49,1%
50,1%Onderwijs56,6%
29,6%Gezondheid53,6%
56,1%Kunst en cultuur30,0%
37,6%Economische participatie55,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
34,8%Maatschappelijke participatieA
50,3%Politieke participatieB
50,1%WoonomgevingC
49,1%VeiligheidD
56,6%OnderwijsE
53,6%GezondheidF
30,0%Kunst en cultuurG
55,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem49,0%
56,3%Water49,9%
37,8%Afval en grondstoffen23,1%
36,3%Energie48,7%
30,7%Natuur en landschap36,1%
45,9%Hinder en calamiteiten50,5%
54,1%Lucht53,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
49,0%BodemA
49,9%WaterB
23,1%Afval en grondstoffenC
48,7%EnergieD
36,1%Natuur en landschapE
50,5%Hinder en calamiteitenF
53,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen55,5%
37,1%Arbeid62,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid30,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,3%
30,2%Kennis46,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
55,5%ConcurrentievermogenA
62,2%ArbeidB
30,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,0%KennisE