Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Drechterland

Drechterland

55,1%sociaal-cultureel
50,7%ecologisch
47,5%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie54,7%
37,0%Politieke participatie56,1%
56,9%Woonomgeving50,4%
48,8%Veiligheid63,5%
50,1%Onderwijs50,1%
29,6%Gezondheid63,6%
56,1%Kunst en cultuur31,8%
37,6%Economische participatie70,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
54,7%Maatschappelijke participatieA
56,1%Politieke participatieB
50,4%WoonomgevingC
63,5%VeiligheidD
50,1%OnderwijsE
63,6%GezondheidF
31,8%Kunst en cultuurG
70,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem71,8%
56,3%Water52,3%
37,8%Afval en grondstoffen46,5%
36,3%Energie28,9%
30,7%Natuur en landschap23,9%
45,9%Hinder en calamiteiten80,5%
54,1%Lucht51,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
71,8%BodemA
52,3%WaterB
46,5%Afval en grondstoffenC
28,9%EnergieD
23,9%Natuur en landschapE
80,5%Hinder en calamiteitenF
51,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,7%
37,1%Arbeid47,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid41,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,1%
30,2%Kennis40,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,7%ConcurrentievermogenA
47,9%ArbeidB
41,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,6%KennisE