Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Brielle

Brielle

52,3%sociaal-cultureel
39,3%ecologisch
43,3%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie37,9%
37,0%Politieke participatie48,6%
56,9%Woonomgeving51,0%
48,8%Veiligheid54,7%
50,1%Onderwijs58,4%
29,6%Gezondheid46,2%
56,1%Kunst en cultuur60,4%
37,6%Economische participatie61,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
37,9%Maatschappelijke participatieA
48,6%Politieke participatieB
51,0%WoonomgevingC
54,7%VeiligheidD
58,4%OnderwijsE
46,2%GezondheidF
60,4%Kunst en cultuurG
61,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem65,4%
56,3%Water21,9%
37,8%Afval en grondstoffen29,7%
36,3%Energie24,7%
30,7%Natuur en landschap28,0%
45,9%Hinder en calamiteiten52,3%
54,1%Lucht53,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
65,4%BodemA
21,9%WaterB
29,7%Afval en grondstoffenC
24,7%EnergieD
28,0%Natuur en landschapE
52,3%Hinder en calamiteitenF
53,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen45,5%
37,1%Arbeid50,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid38,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,4%
30,2%Kennis38,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
45,5%ConcurrentievermogenA
50,6%ArbeidB
38,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,2%KennisE