Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel

41,7%sociaal-cultureel
45,6%ecologisch
48,3%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie32,1%
37,0%Politieke participatie41,1%
56,9%Woonomgeving59,9%
48,8%Veiligheid41,0%
50,1%Onderwijs55,7%
29,6%Gezondheid45,5%
56,1%Kunst en cultuur31,3%
37,6%Economische participatie26,7%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
32,1%Maatschappelijke participatieA
41,1%Politieke participatieB
59,9%WoonomgevingC
41,0%VeiligheidD
55,7%OnderwijsE
45,5%GezondheidF
31,3%Kunst en cultuurG
26,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem51,8%
56,3%Water46,0%
37,8%Afval en grondstoffen27,6%
36,3%Energie58,7%
30,7%Natuur en landschap29,8%
45,9%Hinder en calamiteiten41,4%
54,1%Lucht63,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
51,8%BodemA
46,0%WaterB
27,6%Afval en grondstoffenC
58,7%EnergieD
29,8%Natuur en landschapE
41,4%Hinder en calamiteitenF
63,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,1%
37,1%Arbeid51,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid30,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,2%
30,2%Kennis49,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,1%ConcurrentievermogenA
51,3%ArbeidB
30,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,4%KennisE