Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Delft

Delft

51,5%sociaal-cultureel
50,0%ecologisch
62,1%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie34,5%
37,0%Politieke participatie66,2%
56,9%Woonomgeving58,9%
48,8%Veiligheid34,0%
50,1%Onderwijs60,0%
29,6%Gezondheid55,8%
56,1%Kunst en cultuur72,6%
37,6%Economische participatie29,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
34,5%Maatschappelijke participatieA
66,2%Politieke participatieB
58,9%WoonomgevingC
34,0%VeiligheidD
60,0%OnderwijsE
55,8%GezondheidF
72,6%Kunst en cultuurG
29,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem42,2%
56,3%Water50,0%
37,8%Afval en grondstoffen36,5%
36,3%Energie46,0%
30,7%Natuur en landschap81,2%
45,9%Hinder en calamiteiten34,4%
54,1%Lucht59,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
42,2%BodemA
50,0%WaterB
36,5%Afval en grondstoffenC
46,0%EnergieD
81,2%Natuur en landschapE
34,4%Hinder en calamiteitenF
59,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen54,1%
37,1%Arbeid61,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid52,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,8%
30,2%Kennis72,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
54,1%ConcurrentievermogenA
61,8%ArbeidB
52,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
72,5%KennisE