Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Dordrecht

Dordrecht

45,1%sociaal-cultureel
49,0%ecologisch
51,9%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie34,1%
37,0%Politieke participatie52,0%
56,9%Woonomgeving56,8%
48,8%Veiligheid31,5%
50,1%Onderwijs54,9%
29,6%Gezondheid42,9%
56,1%Kunst en cultuur61,6%
37,6%Economische participatie26,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
34,1%Maatschappelijke participatieA
52,0%Politieke participatieB
56,8%WoonomgevingC
31,5%VeiligheidD
54,9%OnderwijsE
42,9%GezondheidF
61,6%Kunst en cultuurG
26,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,2%
56,3%Water62,2%
37,8%Afval en grondstoffen30,7%
36,3%Energie46,9%
30,7%Natuur en landschap67,8%
45,9%Hinder en calamiteiten41,1%
54,1%Lucht48,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
46,2%BodemA
62,2%WaterB
30,7%Afval en grondstoffenC
46,9%EnergieD
67,8%Natuur en landschapE
41,1%Hinder en calamiteitenF
48,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,2%
37,1%Arbeid49,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid51,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,7%
30,2%Kennis54,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,2%ConcurrentievermogenA
49,1%ArbeidB
51,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,2%KennisE