Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Gorinchem

Gorinchem

50,4%sociaal-cultureel
42,9%ecologisch
51,6%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie46,2%
37,0%Politieke participatie51,3%
56,9%Woonomgeving64,3%
48,8%Veiligheid41,6%
50,1%Onderwijs62,1%
29,6%Gezondheid44,6%
56,1%Kunst en cultuur62,1%
37,6%Economische participatie31,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
46,2%Maatschappelijke participatieA
51,3%Politieke participatieB
64,3%WoonomgevingC
41,6%VeiligheidD
62,1%OnderwijsE
44,6%GezondheidF
62,1%Kunst en cultuurG
31,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem39,9%
56,3%Water52,5%
37,8%Afval en grondstoffen33,0%
36,3%Energie40,8%
30,7%Natuur en landschap57,4%
45,9%Hinder en calamiteiten36,0%
54,1%Lucht40,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
39,9%BodemA
52,5%WaterB
33,0%Afval en grondstoffenC
40,8%EnergieD
57,4%Natuur en landschapE
36,0%Hinder en calamiteitenF
40,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen54,3%
37,1%Arbeid57,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,7%
30,2%Kennis56,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
54,3%ConcurrentievermogenA
57,0%ArbeidB
42,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
56,4%KennisE