Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Gouda

Gouda

51,5%sociaal-cultureel
50,0%ecologisch
52,9%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie40,9%
37,0%Politieke participatie59,7%
56,9%Woonomgeving62,9%
48,8%Veiligheid32,1%
50,1%Onderwijs63,0%
29,6%Gezondheid52,4%
56,1%Kunst en cultuur68,4%
37,6%Economische participatie32,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
40,9%Maatschappelijke participatieA
59,7%Politieke participatieB
62,9%WoonomgevingC
32,1%VeiligheidD
63,0%OnderwijsE
52,4%GezondheidF
68,4%Kunst en cultuurG
32,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem43,9%
56,3%Water41,7%
37,8%Afval en grondstoffen44,6%
36,3%Energie49,9%
30,7%Natuur en landschap69,9%
45,9%Hinder en calamiteiten36,5%
54,1%Lucht63,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
43,9%BodemA
41,7%WaterB
44,6%Afval en grondstoffenC
49,9%EnergieD
69,9%Natuur en landschapE
36,5%Hinder en calamiteitenF
63,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,6%
37,1%Arbeid53,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid51,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,3%
30,2%Kennis54,8%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,6%ConcurrentievermogenA
53,0%ArbeidB
51,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,8%KennisE