Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

's-Gravenhage (gemeente)

's-Gravenhage (gemeente)

44,4%sociaal-cultureel
46,3%ecologisch
50,4%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie25,6%
37,0%Politieke participatie55,6%
56,9%Woonomgeving57,0%
48,8%Veiligheid30,7%
50,1%Onderwijs52,8%
29,6%Gezondheid44,2%
56,1%Kunst en cultuur63,9%
37,6%Economische participatie25,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
25,6%Maatschappelijke participatieA
55,6%Politieke participatieB
57,0%WoonomgevingC
30,7%VeiligheidD
52,8%OnderwijsE
44,2%GezondheidF
63,9%Kunst en cultuurG
25,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem23,2%
56,3%Water58,0%
37,8%Afval en grondstoffen25,0%
36,3%Energie51,7%
30,7%Natuur en landschap69,6%
45,9%Hinder en calamiteiten34,8%
54,1%Lucht62,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
23,2%BodemA
58,0%WaterB
25,0%Afval en grondstoffenC
51,7%EnergieD
69,6%Natuur en landschapE
34,8%Hinder en calamiteitenF
62,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,9%
37,1%Arbeid53,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,9%
30,2%Kennis55,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,9%ConcurrentievermogenA
53,8%ArbeidB
42,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
55,1%KennisE