Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hardinxveld-Giessendam

Hardinxveld-Giessendam

54,8%sociaal-cultureel
45,8%ecologisch
47,6%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie51,7%
37,0%Politieke participatie57,4%
56,9%Woonomgeving56,8%
48,8%Veiligheid54,9%
50,1%Onderwijs57,2%
29,6%Gezondheid54,2%
56,1%Kunst en cultuur32,7%
37,6%Economische participatie73,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
51,7%Maatschappelijke participatieA
57,4%Politieke participatieB
56,8%WoonomgevingC
54,9%VeiligheidD
57,2%OnderwijsE
54,2%GezondheidF
32,7%Kunst en cultuurG
73,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,3%
56,3%Water52,3%
37,8%Afval en grondstoffen41,5%
36,3%Energie44,2%
30,7%Natuur en landschap54,5%
45,9%Hinder en calamiteiten46,5%
54,1%Lucht35,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
46,3%BodemA
52,3%WaterB
41,5%Afval en grondstoffenC
44,2%EnergieD
54,5%Natuur en landschapE
46,5%Hinder en calamiteitenF
35,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,6%
37,1%Arbeid58,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid46,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,3%
30,2%Kennis38,8%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,6%ConcurrentievermogenA
58,6%ArbeidB
46,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,8%KennisE