Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

49,0%sociaal-cultureel
40,8%ecologisch
41,0%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie38,1%
37,0%Politieke participatie46,2%
56,9%Woonomgeving58,9%
48,8%Veiligheid51,5%
50,1%Onderwijs52,6%
29,6%Gezondheid44,8%
56,1%Kunst en cultuur52,1%
37,6%Economische participatie47,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
38,1%Maatschappelijke participatieA
46,2%Politieke participatieB
58,9%WoonomgevingC
51,5%VeiligheidD
52,6%OnderwijsE
44,8%GezondheidF
52,1%Kunst en cultuurG
47,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem52,5%
56,3%Water24,0%
37,8%Afval en grondstoffen25,3%
36,3%Energie46,8%
30,7%Natuur en landschap24,3%
45,9%Hinder en calamiteiten48,0%
54,1%Lucht64,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
52,5%BodemA
24,0%WaterB
25,3%Afval en grondstoffenC
46,8%EnergieD
24,3%Natuur en landschapE
48,0%Hinder en calamiteitenF
64,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen46,5%
37,1%Arbeid43,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid28,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,7%
30,2%Kennis28,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
46,5%ConcurrentievermogenA
43,9%ArbeidB
28,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
28,5%KennisE