Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hendrik-Ido-Ambacht

Hendrik-Ido-Ambacht

53,9%sociaal-cultureel
49,1%ecologisch
52,1%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie46,5%
37,0%Politieke participatie54,3%
56,9%Woonomgeving61,5%
48,8%Veiligheid53,3%
50,1%Onderwijs54,4%
29,6%Gezondheid57,0%
56,1%Kunst en cultuur40,4%
37,6%Economische participatie64,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
46,5%Maatschappelijke participatieA
54,3%Politieke participatieB
61,5%WoonomgevingC
53,3%VeiligheidD
54,4%OnderwijsE
57,0%GezondheidF
40,4%Kunst en cultuurG
64,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem56,5%
56,3%Water56,6%
37,8%Afval en grondstoffen25,0%
36,3%Energie46,8%
30,7%Natuur en landschap50,6%
45,9%Hinder en calamiteiten47,9%
54,1%Lucht60,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
56,5%BodemA
56,6%WaterB
25,0%Afval en grondstoffenC
46,8%EnergieD
50,6%Natuur en landschapE
47,9%Hinder en calamiteitenF
60,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,1%
37,1%Arbeid54,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid48,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,5%
30,2%Kennis52,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,1%ConcurrentievermogenA
54,4%ArbeidB
48,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
52,6%KennisE