Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Stede Broec

Stede Broec

53,8%sociaal-cultureel
52,2%ecologisch
40,5%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie51,2%
37,0%Politieke participatie54,5%
56,9%Woonomgeving61,8%
48,8%Veiligheid58,8%
50,1%Onderwijs56,0%
29,6%Gezondheid62,2%
56,1%Kunst en cultuur25,3%
37,6%Economische participatie60,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
51,2%Maatschappelijke participatieA
54,5%Politieke participatieB
61,8%WoonomgevingC
58,8%VeiligheidD
56,0%OnderwijsE
62,2%GezondheidF
25,3%Kunst en cultuurG
60,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem58,8%
56,3%Water47,0%
37,8%Afval en grondstoffen47,3%
36,3%Energie37,8%
30,7%Natuur en landschap45,7%
45,9%Hinder en calamiteiten58,1%
54,1%Lucht70,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
58,8%BodemA
47,0%WaterB
47,3%Afval en grondstoffenC
37,8%EnergieD
45,7%Natuur en landschapE
58,1%Hinder en calamiteitenF
70,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen47,3%
37,1%Arbeid43,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid46,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden45,4%
30,2%Kennis20,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
47,3%ConcurrentievermogenA
43,2%ArbeidB
46,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
45,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
20,0%KennisE