Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hillegom

Hillegom

54,0%sociaal-cultureel
50,5%ecologisch
48,7%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie49,7%
37,0%Politieke participatie62,3%
56,9%Woonomgeving61,5%
48,8%Veiligheid44,9%
50,1%Onderwijs63,8%
29,6%Gezondheid57,9%
56,1%Kunst en cultuur31,4%
37,6%Economische participatie60,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
49,7%Maatschappelijke participatieA
62,3%Politieke participatieB
61,5%WoonomgevingC
44,9%VeiligheidD
63,8%OnderwijsE
57,9%GezondheidF
31,4%Kunst en cultuurG
60,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,7%
56,3%Water75,1%
37,8%Afval en grondstoffen37,9%
36,3%Energie41,4%
30,7%Natuur en landschap42,5%
45,9%Hinder en calamiteiten36,1%
54,1%Lucht66,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
53,7%BodemA
75,1%WaterB
37,9%Afval en grondstoffenC
41,4%EnergieD
42,5%Natuur en landschapE
36,1%Hinder en calamiteitenF
66,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen53,7%
37,1%Arbeid47,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid35,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,8%
30,2%Kennis50,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
53,7%ConcurrentievermogenA
47,5%ArbeidB
35,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,9%KennisE