Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Katwijk

Katwijk

56,6%sociaal-cultureel
49,4%ecologisch
49,6%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie52,2%
37,0%Politieke participatie67,7%
56,9%Woonomgeving58,9%
48,8%Veiligheid52,9%
50,1%Onderwijs59,2%
29,6%Gezondheid53,3%
56,1%Kunst en cultuur45,3%
37,6%Economische participatie63,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
52,2%Maatschappelijke participatieA
67,7%Politieke participatieB
58,9%WoonomgevingC
52,9%VeiligheidD
59,2%OnderwijsE
53,3%GezondheidF
45,3%Kunst en cultuurG
63,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem43,9%
56,3%Water51,6%
37,8%Afval en grondstoffen41,6%
36,3%Energie41,4%
30,7%Natuur en landschap54,4%
45,9%Hinder en calamiteiten46,5%
54,1%Lucht66,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
43,9%BodemA
51,6%WaterB
41,6%Afval en grondstoffenC
41,4%EnergieD
54,4%Natuur en landschapE
46,5%Hinder en calamiteitenF
66,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen57,6%
37,1%Arbeid57,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid41,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,8%
30,2%Kennis37,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
57,6%ConcurrentievermogenA
57,1%ArbeidB
41,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,1%KennisE