Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel

49,1%sociaal-cultureel
47,3%ecologisch
45,4%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie35,5%
37,0%Politieke participatie54,9%
56,9%Woonomgeving59,9%
48,8%Veiligheid56,8%
50,1%Onderwijs51,6%
29,6%Gezondheid50,9%
56,1%Kunst en cultuur37,2%
37,6%Economische participatie45,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
35,5%Maatschappelijke participatieA
54,9%Politieke participatieB
59,9%WoonomgevingC
56,8%VeiligheidD
51,6%OnderwijsE
50,9%GezondheidF
37,2%Kunst en cultuurG
45,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,3%
56,3%Water41,4%
37,8%Afval en grondstoffen39,5%
36,3%Energie46,4%
30,7%Natuur en landschap45,6%
45,9%Hinder en calamiteiten48,1%
54,1%Lucht56,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
53,3%BodemA
41,4%WaterB
39,5%Afval en grondstoffenC
46,4%EnergieD
45,6%Natuur en landschapE
48,1%Hinder en calamiteitenF
56,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen47,1%
37,1%Arbeid47,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid44,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,1%
30,2%Kennis38,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
47,1%ConcurrentievermogenA
47,8%ArbeidB
44,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,7%KennisE