Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Leiden

Leiden

51,7%sociaal-cultureel
48,4%ecologisch
60,7%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie36,4%
37,0%Politieke participatie67,9%
56,9%Woonomgeving56,7%
48,8%Veiligheid32,7%
50,1%Onderwijs59,1%
29,6%Gezondheid56,5%
56,1%Kunst en cultuur73,7%
37,6%Economische participatie30,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
36,4%Maatschappelijke participatieA
67,9%Politieke participatieB
56,7%WoonomgevingC
32,7%VeiligheidD
59,1%OnderwijsE
56,5%GezondheidF
73,7%Kunst en cultuurG
30,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem30,0%
56,3%Water67,2%
37,8%Afval en grondstoffen36,3%
36,3%Energie51,1%
30,7%Natuur en landschap60,8%
45,9%Hinder en calamiteiten32,2%
54,1%Lucht60,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
30,0%BodemA
67,2%WaterB
36,3%Afval en grondstoffenC
51,1%EnergieD
60,8%Natuur en landschapE
32,2%Hinder en calamiteitenF
60,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen55,7%
37,1%Arbeid66,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid45,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,7%
30,2%Kennis73,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
55,7%ConcurrentievermogenA
66,8%ArbeidB
45,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
73,9%KennisE