Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Leiderdorp

Leiderdorp

54,0%sociaal-cultureel
46,3%ecologisch
43,7%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie48,1%
37,0%Politieke participatie64,4%
56,9%Woonomgeving57,4%
48,8%Veiligheid50,1%
50,1%Onderwijs62,2%
29,6%Gezondheid57,5%
56,1%Kunst en cultuur42,1%
37,6%Economische participatie49,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
48,1%Maatschappelijke participatieA
64,4%Politieke participatieB
57,4%WoonomgevingC
50,1%VeiligheidD
62,2%OnderwijsE
57,5%GezondheidF
42,1%Kunst en cultuurG
49,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,8%
56,3%Water58,1%
37,8%Afval en grondstoffen35,5%
36,3%Energie48,7%
30,7%Natuur en landschap35,4%
45,9%Hinder en calamiteiten38,8%
54,1%Lucht60,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
46,8%BodemA
58,1%WaterB
35,5%Afval en grondstoffenC
48,7%EnergieD
35,4%Natuur en landschapE
38,8%Hinder en calamiteitenF
60,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen47,9%
37,1%Arbeid50,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid35,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden35,3%
30,2%Kennis49,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
47,9%ConcurrentievermogenA
50,0%ArbeidB
35,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
35,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,6%KennisE