Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Lisse

Lisse

57,5%sociaal-cultureel
55,7%ecologisch
48,0%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie50,6%
37,0%Politieke participatie63,8%
56,9%Woonomgeving61,8%
48,8%Veiligheid54,5%
50,1%Onderwijs63,6%
29,6%Gezondheid60,2%
56,1%Kunst en cultuur51,2%
37,6%Economische participatie54,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
50,6%Maatschappelijke participatieA
63,8%Politieke participatieB
61,8%WoonomgevingC
54,5%VeiligheidD
63,6%OnderwijsE
60,2%GezondheidF
51,2%Kunst en cultuurG
54,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem58,2%
56,3%Water62,1%
37,8%Afval en grondstoffen68,4%
36,3%Energie45,4%
30,7%Natuur en landschap50,2%
45,9%Hinder en calamiteiten38,9%
54,1%Lucht66,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
58,2%BodemA
62,1%WaterB
68,4%Afval en grondstoffenC
45,4%EnergieD
50,2%Natuur en landschapE
38,9%Hinder en calamiteitenF
66,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,8%
37,1%Arbeid48,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid35,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,7%
30,2%Kennis46,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,8%ConcurrentievermogenA
48,7%ArbeidB
35,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,0%KennisE