Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Maassluis

Maassluis

48,8%sociaal-cultureel
47,4%ecologisch
45,4%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie33,1%
37,0%Politieke participatie49,0%
56,9%Woonomgeving57,1%
48,8%Veiligheid45,5%
50,1%Onderwijs52,3%
29,6%Gezondheid50,3%
56,1%Kunst en cultuur61,4%
37,6%Economische participatie42,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
33,1%Maatschappelijke participatieA
49,0%Politieke participatieB
57,1%WoonomgevingC
45,5%VeiligheidD
52,3%OnderwijsE
50,3%GezondheidF
61,4%Kunst en cultuurG
42,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem51,7%
56,3%Water45,4%
37,8%Afval en grondstoffen26,3%
36,3%Energie47,6%
30,7%Natuur en landschap52,7%
45,9%Hinder en calamiteiten43,0%
54,1%Lucht65,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
51,7%BodemA
45,4%WaterB
26,3%Afval en grondstoffenC
47,6%EnergieD
52,7%Natuur en landschapE
43,0%Hinder en calamiteitenF
65,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,4%
37,1%Arbeid40,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid43,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,3%
30,2%Kennis39,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,4%ConcurrentievermogenA
40,9%ArbeidB
43,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,4%KennisE