Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Nieuwkoop

Nieuwkoop

53,0%sociaal-cultureel
49,2%ecologisch
48,8%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie57,2%
37,0%Politieke participatie55,9%
56,9%Woonomgeving52,6%
48,8%Veiligheid61,1%
50,1%Onderwijs53,4%
29,6%Gezondheid54,2%
56,1%Kunst en cultuur27,4%
37,6%Economische participatie62,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
57,2%Maatschappelijke participatieA
55,9%Politieke participatieB
52,6%WoonomgevingC
61,1%VeiligheidD
53,4%OnderwijsE
54,2%GezondheidF
27,4%Kunst en cultuurG
62,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem63,6%
56,3%Water45,3%
37,8%Afval en grondstoffen38,7%
36,3%Energie26,0%
30,7%Natuur en landschap59,8%
45,9%Hinder en calamiteiten60,5%
54,1%Lucht50,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
63,6%BodemA
45,3%WaterB
38,7%Afval en grondstoffenC
26,0%EnergieD
59,8%Natuur en landschapE
60,5%Hinder en calamiteitenF
50,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen46,7%
37,1%Arbeid54,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid41,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,6%
30,2%Kennis44,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
46,7%ConcurrentievermogenA
54,9%ArbeidB
41,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,2%KennisE