Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Noordwijk

Noordwijk

52,2%sociaal-cultureel
55,3%ecologisch
50,2%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie48,4%
37,0%Politieke participatie64,6%
56,9%Woonomgeving58,5%
48,8%Veiligheid41,9%
50,1%Onderwijs58,2%
29,6%Gezondheid55,4%
56,1%Kunst en cultuur38,3%
37,6%Economische participatie52,7%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
48,4%Maatschappelijke participatieA
64,6%Politieke participatieB
58,5%WoonomgevingC
41,9%VeiligheidD
58,2%OnderwijsE
55,4%GezondheidF
38,3%Kunst en cultuurG
52,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,1%
56,3%Water69,1%
37,8%Afval en grondstoffen41,5%
36,3%Energie37,9%
30,7%Natuur en landschap68,1%
45,9%Hinder en calamiteiten52,7%
54,1%Lucht64,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
53,1%BodemA
69,1%WaterB
41,5%Afval en grondstoffenC
37,9%EnergieD
68,1%Natuur en landschapE
52,7%Hinder en calamiteitenF
64,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,8%
37,1%Arbeid54,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid39,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,6%
30,2%Kennis51,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,8%ConcurrentievermogenA
54,6%ArbeidB
39,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,1%KennisE