Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oegstgeest

Oegstgeest

58,0%sociaal-cultureel
54,0%ecologisch
51,1%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie46,9%
37,0%Politieke participatie67,0%
56,9%Woonomgeving54,5%
48,8%Veiligheid50,1%
50,1%Onderwijs66,0%
29,6%Gezondheid63,5%
56,1%Kunst en cultuur60,6%
37,6%Economische participatie55,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
46,9%Maatschappelijke participatieA
67,0%Politieke participatieB
54,5%WoonomgevingC
50,1%VeiligheidD
66,0%OnderwijsE
63,5%GezondheidF
60,6%Kunst en cultuurG
55,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem54,5%
56,3%Water57,8%
37,8%Afval en grondstoffen52,5%
36,3%Energie47,5%
30,7%Natuur en landschap67,6%
45,9%Hinder en calamiteiten34,2%
54,1%Lucht63,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
54,5%BodemA
57,8%WaterB
52,5%Afval en grondstoffenC
47,5%EnergieD
67,6%Natuur en landschapE
34,2%Hinder en calamiteitenF
63,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen43,6%
37,1%Arbeid51,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid43,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,6%
30,2%Kennis55,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
43,6%ConcurrentievermogenA
51,6%ArbeidB
43,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
55,7%KennisE