Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oudewater

Oudewater

58,5%sociaal-cultureel
50,5%ecologisch
43,3%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie59,3%
37,0%Politieke participatie67,6%
56,9%Woonomgeving48,1%
48,8%Veiligheid63,4%
50,1%Onderwijs54,8%
29,6%Gezondheid56,1%
56,1%Kunst en cultuur57,9%
37,6%Economische participatie60,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
59,3%Maatschappelijke participatieA
67,6%Politieke participatieB
48,1%WoonomgevingC
63,4%VeiligheidD
54,8%OnderwijsE
56,1%GezondheidF
57,9%Kunst en cultuurG
60,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem71,7%
56,3%Water52,6%
37,8%Afval en grondstoffen35,7%
36,3%Energie37,2%
30,7%Natuur en landschap41,3%
45,9%Hinder en calamiteiten65,1%
54,1%Lucht49,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
71,7%BodemA
52,6%WaterB
35,7%Afval en grondstoffenC
37,2%EnergieD
41,3%Natuur en landschapE
65,1%Hinder en calamiteitenF
49,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen57,3%
37,1%Arbeid54,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid37,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden28,8%
30,2%Kennis38,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
57,3%ConcurrentievermogenA
54,2%ArbeidB
37,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
28,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,4%KennisE