Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Rotterdam

Rotterdam

41,6%sociaal-cultureel
38,1%ecologisch
56,9%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie26,3%
37,0%Politieke participatie49,7%
56,9%Woonomgeving57,1%
48,8%Veiligheid29,2%
50,1%Onderwijs51,4%
29,6%Gezondheid41,6%
56,1%Kunst en cultuur52,6%
37,6%Economische participatie24,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
26,3%Maatschappelijke participatieA
49,7%Politieke participatieB
57,1%WoonomgevingC
29,2%VeiligheidD
51,4%OnderwijsE
41,6%GezondheidF
52,6%Kunst en cultuurG
24,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem25,4%
56,3%Water63,9%
37,8%Afval en grondstoffen30,0%
36,3%Energie43,0%
30,7%Natuur en landschap39,2%
45,9%Hinder en calamiteiten35,5%
54,1%Lucht29,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
25,4%BodemA
63,9%WaterB
30,0%Afval en grondstoffenC
43,0%EnergieD
39,2%Natuur en landschapE
35,5%Hinder en calamiteitenF
29,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen56,0%
37,1%Arbeid57,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid34,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,8%
30,2%Kennis66,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
56,0%ConcurrentievermogenA
57,9%ArbeidB
34,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
66,4%KennisE