Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Rijswijk (ZH.)

Rijswijk (ZH.)

45,3%sociaal-cultureel
47,4%ecologisch
46,6%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie44,6%
37,0%Politieke participatie54,9%
56,9%Woonomgeving58,2%
48,8%Veiligheid31,9%
50,1%Onderwijs56,1%
29,6%Gezondheid45,7%
56,1%Kunst en cultuur42,0%
37,6%Economische participatie29,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
44,6%Maatschappelijke participatieA
54,9%Politieke participatieB
58,2%WoonomgevingC
31,9%VeiligheidD
56,1%OnderwijsE
45,7%GezondheidF
42,0%Kunst en cultuurG
29,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem40,1%
56,3%Water38,3%
37,8%Afval en grondstoffen32,2%
36,3%Energie49,6%
30,7%Natuur en landschap73,0%
45,9%Hinder en calamiteiten36,8%
54,1%Lucht61,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
40,1%BodemA
38,3%WaterB
32,2%Afval en grondstoffenC
49,6%EnergieD
73,0%Natuur en landschapE
36,8%Hinder en calamiteitenF
61,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,8%
37,1%Arbeid48,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden37,7%
30,2%Kennis60,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,8%ConcurrentievermogenA
48,5%ArbeidB
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
37,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
60,0%KennisE