Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Sliedrecht

Sliedrecht

50,1%sociaal-cultureel
47,2%ecologisch
51,1%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie46,2%
37,0%Politieke participatie54,5%
56,9%Woonomgeving61,3%
48,8%Veiligheid46,4%
50,1%Onderwijs56,3%
29,6%Gezondheid44,1%
56,1%Kunst en cultuur33,7%
37,6%Economische participatie57,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
46,2%Maatschappelijke participatieA
54,5%Politieke participatieB
61,3%WoonomgevingC
46,4%VeiligheidD
56,3%OnderwijsE
44,1%GezondheidF
33,7%Kunst en cultuurG
57,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem50,1%
56,3%Water51,1%
37,8%Afval en grondstoffen37,7%
36,3%Energie50,1%
30,7%Natuur en landschap44,6%
45,9%Hinder en calamiteiten40,9%
54,1%Lucht55,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
50,1%BodemA
51,1%WaterB
37,7%Afval en grondstoffenC
50,1%EnergieD
44,6%Natuur en landschapE
40,9%Hinder en calamiteitenF
55,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen48,4%
37,1%Arbeid57,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid44,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,9%
30,2%Kennis43,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
48,4%ConcurrentievermogenA
57,4%ArbeidB
44,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,5%KennisE