Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Albrandswaard

Albrandswaard

46,5%sociaal-cultureel
46,8%ecologisch
47,0%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie35,1%
37,0%Politieke participatie49,7%
56,9%Woonomgeving52,6%
48,8%Veiligheid50,1%
50,1%Onderwijs49,2%
29,6%Gezondheid49,6%
56,1%Kunst en cultuur33,3%
37,6%Economische participatie52,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
35,1%Maatschappelijke participatieA
49,7%Politieke participatieB
52,6%WoonomgevingC
50,1%VeiligheidD
49,2%OnderwijsE
49,6%GezondheidF
33,3%Kunst en cultuurG
52,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem57,6%
56,3%Water52,1%
37,8%Afval en grondstoffen34,2%
36,3%Energie44,3%
30,7%Natuur en landschap41,7%
45,9%Hinder en calamiteiten52,1%
54,1%Lucht45,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
57,6%BodemA
52,1%WaterB
34,2%Afval en grondstoffenC
44,3%EnergieD
41,7%Natuur en landschapE
52,1%Hinder en calamiteitenF
45,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen53,2%
37,1%Arbeid56,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid38,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,3%
30,2%Kennis36,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
53,2%ConcurrentievermogenA
56,2%ArbeidB
38,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,4%KennisE