Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Westvoorne

Westvoorne

50,2%sociaal-cultureel
50,7%ecologisch
40,8%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie39,6%
37,0%Politieke participatie51,1%
56,9%Woonomgeving44,5%
48,8%Veiligheid50,6%
50,1%Onderwijs52,2%
29,6%Gezondheid48,9%
56,1%Kunst en cultuur56,8%
37,6%Economische participatie57,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
39,6%Maatschappelijke participatieA
51,1%Politieke participatieB
44,5%WoonomgevingC
50,6%VeiligheidD
52,2%OnderwijsE
48,9%GezondheidF
56,8%Kunst en cultuurG
57,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem77,9%
56,3%Water30,3%
37,8%Afval en grondstoffen32,1%
36,3%Energie19,4%
30,7%Natuur en landschap77,9%
45,9%Hinder en calamiteiten64,5%
54,1%Lucht52,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
77,9%BodemA
30,3%WaterB
32,1%Afval en grondstoffenC
19,4%EnergieD
77,9%Natuur en landschapE
64,5%Hinder en calamiteitenF
52,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen46,6%
37,1%Arbeid44,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid29,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,0%
30,2%Kennis37,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
46,6%ConcurrentievermogenA
44,0%ArbeidB
29,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,3%KennisE