Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Vlaardingen

Vlaardingen

45,4%sociaal-cultureel
51,5%ecologisch
47,7%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie41,0%
37,0%Politieke participatie50,6%
56,9%Woonomgeving58,5%
48,8%Veiligheid36,4%
50,1%Onderwijs54,0%
29,6%Gezondheid41,5%
56,1%Kunst en cultuur55,0%
37,6%Economische participatie26,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
41,0%Maatschappelijke participatieA
50,6%Politieke participatieB
58,5%WoonomgevingC
36,4%VeiligheidD
54,0%OnderwijsE
41,5%GezondheidF
55,0%Kunst en cultuurG
26,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem45,3%
56,3%Water65,6%
37,8%Afval en grondstoffen27,3%
36,3%Energie51,0%
30,7%Natuur en landschap71,4%
45,9%Hinder en calamiteiten37,6%
54,1%Lucht62,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
45,3%BodemA
65,6%WaterB
27,3%Afval en grondstoffenC
51,0%EnergieD
71,4%Natuur en landschapE
37,6%Hinder en calamiteitenF
62,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen48,6%
37,1%Arbeid43,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid34,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,7%
30,2%Kennis53,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
48,6%ConcurrentievermogenA
43,0%ArbeidB
34,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
53,6%KennisE