Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voorschoten

Voorschoten

59,2%sociaal-cultureel
55,2%ecologisch
49,5%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie53,6%
37,0%Politieke participatie66,3%
56,9%Woonomgeving57,9%
48,8%Veiligheid53,0%
50,1%Onderwijs60,5%
29,6%Gezondheid58,9%
56,1%Kunst en cultuur71,5%
37,6%Economische participatie52,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
53,6%Maatschappelijke participatieA
66,3%Politieke participatieB
57,9%WoonomgevingC
53,0%VeiligheidD
60,5%OnderwijsE
58,9%GezondheidF
71,5%Kunst en cultuurG
52,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem52,7%
56,3%Water65,5%
37,8%Afval en grondstoffen40,1%
36,3%Energie42,9%
30,7%Natuur en landschap73,7%
45,9%Hinder en calamiteiten43,4%
54,1%Lucht68,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
52,7%BodemA
65,5%WaterB
40,1%Afval en grondstoffenC
42,9%EnergieD
73,7%Natuur en landschapE
43,4%Hinder en calamiteitenF
68,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,0%
37,1%Arbeid46,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid43,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,1%
30,2%Kennis44,8%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,0%ConcurrentievermogenA
46,2%ArbeidB
43,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,8%KennisE